Behöver du någon som kan transkribera?

Att transkribera det innebär att man tar inspelat material och präntar ner det som skrivna ord om man ska förklara det kort. Det är många idag som föredrar att spela in intervjuer, samtal, föreläsningar med mera för att sedan få det transkriberat. Om du vill ha en transkribering med snabb leverans, så kan du kontakta Snabb Transkribering. Hos dem kan du få en transkribering inom 24 timmar. Det med vissa restriktioner. Det du har spelat in ska ha en hög kvalitet, ha max tre samtalspartners eller att det är tydligt uppdelat. Visst kan du välja att transkribera på egen hand, men är du ovan så kommer det att gå bra mycket saktare att göra det än när en erfaren person gör det åt dig.

Få en snabb transkribering

Du som vill ha snabb leverans på din transkribering kan få det genom att anlita erfarna transkriberare. Du kan få din transkribering på 24, 48 eller 72 timmar. En del som spelar in material sätter sig sedan själva för att transkribera. Om man inte gjort det innan, så tar det en bra stund att få ner det talade ordet till att bli skrift. En erfaren person har gjort detta så många gånger så för dem tar det inte alls lika lång tid.

Så är det så att du har inspelat material som du måste snabbt ha ner på en fil med ord så är det bra att anlita Snabb Transkribering. De kan detta med att transkribera och det snabbt, effektivt samt med en hög kvalitet. Vill du veta mer så kan du besöka dem på deras hemsida.